Přeskočit na obsah
Home » Kino Nové Město nad Metují

Kino Nové Město nad Metují

Transformace kina z padesátých let na moderní komfortní kulturní centrum pro občany nejen Nového Města nad Metují.
Návrh zachovává architektonicky kvalitní průčelí stavby, které doplňujeme a aktualizujeme pro současné potřeby. Druhý nový sál je vysunut z hlavní hmoty objektu a je jasně čitelný, tvořící protiváhu hlavnímu sálu. Oba sály mají fasádu ze skleněných lamel copilit, které jsou odkazem na dobu vzniku stavby, ale jsou zároveň současným výrazovým prostředkem, tvoří tudíž spojnici mezi minulostí a současností.

Foyer obou sálů je spojené s kavárnou, je vzdušné a prosklené jižním směrem k hlavnímu předprostoru stavby. Dominantním prvkem parteru je venkovní podium, které mimo produkci slouží jako piedestal pro umění. Na podium navazuje mlatová plocha pro diváky, lemovaná schodištěm z jedné strany a rampou ze strany druhé.

Střecha objektu je nově zpřístupněna schodištěm z foyer stavby a venkovním schodištěm ze severovýchodní části. Umožňuje tím rozšířit pobytové plochy a nabídnout neopakovatelný výhled na zámek.

Autoři: Ing. arch. Tereza Cesarová, Ing. arch. Markéta Churanová, Ing. arch. Daniel Pružina, Ing. arch. Michal Smola